Przejdź do menu Przejdź do treści

Międzynarodowa Organizacja Atrybucji Cyberataków

skupia swoją działalność na potrzebie wdrożenia nowych regulacji w obszarze cybernetycznym w celu zwiększenia ochrony przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Ukierunkowana jest na projektowanie skutecznej polityki ujawniania luk w zabezpieczeniach i aktualizacji urządzeń podłączonych do internetu. W kontekście dynamicznego rozwoju nowoczesnych technologii organizacja coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Jest to związane z wciąż rosnącym ryzykiem wykorzystania broni cybernetycznej w celu osiągnięcia przez przestępców korzyści politycznych, ekonomicznych czy innych. Ponieważ działalność przestępcza w cyberprzestrzeni sprzyja anonimowości, udowodnienie odpowiedzialności sprawców i wskazanie dowodów cyberataków staje się jeszcze bardziej złożone.

W związku z powyższym zagwarantowanie bezpieczeństwa międzynarodowego i stabilności gospodarczej jest prawdziwym wyzwaniem w skali globu. Dotyczy to zwłaszcza wypracowania uniwersalnego zestawu zasad będącego efektem międzynarodowego kompromisu i wspólnej akceptacji. Dlatego, uznając konieczność tworzenia nowych uregulowań prawnych dla zachowań w cyberprzestrzeni, Międzynarodowa Organizacja Atrybucji Cyberataków podkreśla, jak ważne są skoordynowane działania obejmujące zarówno ustalanie sprawstwa, jak i stałe udoskonalanie mechanizmów i instrumentów reagowania, neutralizowania czy odpowiadania na zagrożenia z obszaru wojny informatycznej i psychologicznej. Organizacja dostrzega rosnącą potrzebę zaangażowania się podmiotów państwowych, prywatnych i pozarządowych w sprawy dotyczące ustalania nowych i aktualizacji dotychczasowych rozwiązań do szybko zmieniających się potrzeb i wyzwań współczesnego świata. Wzrost zagrożeń generowanych w cyberprzestrzeni wymaga bowiem interdyscyplinarnego podejścia, wiążącego się nie tylko z potrzebą podnoszenia świadomości użytkowników sieci na temat zagrożeń cybernetycznych, ale również z koniecznością ustalenia nowej strategii współdziałania. Nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi czy innymi podmiotami specjalizującymi się w branży technologicznej znacząco zwiększa możliwości określenia atrybucji cyberataków i tworzenia różnych mechanizmów odstraszania. W tym kontekście działania organizacji należy uznać za kluczowe dla tworzenia porządku politycznego i ładu w cyberprzestrzeni.

Międzynarodowa Organizacja Atrybucji Cyberataków dzięki podejmowaniu aktywności w zakresie analizy danych i identyfikacji sprawców zagrożeń cybernetycznych istotnie wpływa na wzrost poziomu transparentności działań w sieci, ułatwiając państwom podejmowanie odpowiednich kroków wobec osób łamiących prawo i obowiązujące zasady. Działania te mogą znacząco przyczynić się do zwiększenia zaufania społeczności międzynarodowej do nowych technologii i związanych z nią procesów. Fundamentem tych przedsięwzięć, zgodnie z założeniami organizacji, są apolityczność i profesjonalizm, a ich celem – dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa międzynarodowego oraz stabilności gospodarczej w skali globalnej.

Magdalena Szumiec

I. Barzashka, Are Cyber-Weapons Effective?Assessing Stuxnet’s Impact on the Iranian Enrichment Programme, „The RUSI Journal” 2013, vol. 158 no. 2; W.E. Boebert, A Survey of Challenges in Attribution, [w:] Committee on Deterring Cyberattacks, Proceedings of a Workshop on Deterring Cyberattacks, National Academies Press, Washington, DC 2011; S.W. Brenner, At Light Speed: Attribution and Response to Cybercrime/Terrorism/Warfare, „Journal of Criminal Law & Criminology” 2007, vol. 97, no. 2; Cyberattack Attribution: A Blueprint for Private Sector Leadership, The Henry M. Jackson School of International Studies, University of Washington, [b.m.] 2017; M. McConnell, Cyberwar is the New Atomic Age, „New Perspectives Quarterly” 2009, vol. 26, no. 3; T. Rid, B. Buchanan, Attributing Cyber Attacks, „The Journal of Strategic Studies” 2015, vol. 38, no. 1–2.