Przejdź do menu Przejdź do treści

Biuro Informacji i Prasy NATO

komórka organizacyjna Sojuszu Północnoatlantyckiego odpowiedzialna za rozpowszechnianie informacji o jego działalności w mediach oraz organizację wsparcia informacyjnego dla rządów państw członkowskich. Biuro składa się ze:

 • Służby Prasy i Mediów;
 • Służby Informacyjnej podzielonej na:
  • Sekcję Planowania i Produkcji;
  • Sekcję Stosunków z Państwami Członkowskimi;
  • Sekcję Kontaktów Zewnętrznych i Relacji z Państwami Partnerskimi;
 • Służby Bibliotecznej i Dokumentacyjnej;

oraz z:

 • Biblioteki Mediów;
 • Sekcji Kolportażu.

Biuro prowadzi Centrum Informacji i Dokumentacji w Kijowie. Dyrektor ds. informacji i prasy jest przewodniczącym Komitetu Informacji i Kontaktów Kulturalnych. Rzecznik prasowy oraz Służba Prasy i Mediów wydają oficjalne oświadczenia w imieniu Sojuszu i sekretarza generalnego, a także przygotowują materiały i oświadczenia uzupełniające dla dziennikarzy. Służba Prasy i Mediów przygotowuje akredytacje dla dziennikarzy, wydaje pisemne komunikaty i przemówienia sekretarza generalnego, a także opracowuje codzienny przegląd prasy i serwis wycinków prasowych dla pracowników kwatery głównej w Brukseli.

Biuro Prasy i Mediów NATO organizuje przekazywane przez media wywiady z sekretarzem generalnym i innymi osobistościami Sojusz oraz zapewnia wsparcie techniczne umożliwiające przekazy radiowe i telewizyjne. Pomaga również rządom państw członkowskich i partnerskich szerzyć rzetelną wiedzę o roli i polityce Sojuszu poprzez realizację różnorodnych programów i działań. Działalność ta odbywa się z wykorzystaniem periodycznych i nieperiodycznych publikacji, materiałów wideo, fotografii i wystaw, wizyt grupowych, konferencji, seminariów oraz stypendiów badawczych.

Biuro utrzymuje bliskie kontakty z władzami narodowymi odpowiedzialnymi za informowanie publiczne oraz organizacjami pozarządowymi i podejmuje działania zmierzające do wyjaśniania celów i osiągnięć Sojuszu opinii publicznej w państwach członkowskich. Ponadto organizuje i sponsoruje liczne programy międzynarodowe z udziałem obywateli państw członkowskich. W porozumieniu z państwami partnerskimi podejmuje także działania informacyjne zmierzające do upowszechniania wiedzy i zrozumienia działań Sojuszu w państwach reprezentowanych w Radzie Partnerstwa Euroatlantyckiego oraz Grupie Współpracy Śródziemnomorskiej.

Marek Pietrzyk

M. Filipiak, Służby prasowo-informacyjne w wybranych armiach świata, Biuro Prasy i Informacji MON, Warszawa 1996; A. Macichowska, Praktyczny słownik wojskowy polsko-angielski, Centrum Aktywizacji Zawodowej „Activakwiz”, Warszawa 2001; Vademecum NATO, tłum. R. Brzeski, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1999; M. Wągrowska, Polityka informacyjna i źródła pozyskiwania informacji w NATO, Natolin, 6.10.2009.