Przejdź do menu Przejdź do treści

Operacje wojskowej dezinformacji

(military deception operationsii, MILDEC OPS) –zaplanowane działania stanowiące część planów operacji militarnych w celu wprowadzenia w błąd przeciwnika (siły zbrojne, organizacje paramilitarne, organizacje ekstremistyczne) co do przekazywanych informacji o własnych działaniach, powodujące wzięcie ich przez przeciwnika pod uwagę przy podejmowaniu działań lub też decydowaniu o ich braku.

Operacje wojskowej dezinformacji odnoszą się do zaplanowanych działań zmierzających do przekazywania pewnego rodzaju informacji będących jednakże jej przeciwieństwem, informacją fałszywą, kłamliwą lub rzekomą i/lub demonstrowania działań sił własnych, które wprowadzają w błąd przeciwnika.

Mają one na celu powstrzymanie wrogich działań i jednocześnie odniesienie sukcesu własnych działań obronnych lub działań ofensywnych. W trakcie trwania operacji wojskowych, w każdej ich fazie, MILDEC powinny pomóc wprowadzać w błąd przeciwnika co do: 

 • siły, jaką dysponuje własna strona;
 • gotowości bojowej własnych sił;
 • lokalizacji tych sił;
 • zamierzonych przez nie działań.

W wyniku ich realizacji operacje wojskowej dezinformacji (MILDEC):

 • powodują niejednoznaczność, zamieszanie lub nieporozumienia wynikające z analizy otrzymywanych informacji, zwłaszcza tych decydujących o powodzeniu operacji;
 • doprowadzają przeciwnika do niewłaściwego przydziału personelu, środków i zasobów materialnych w sposób korzystny dla własnych sił;
 • doprowadzają przeciwnika do ujawnienia mocnych stron, jego intencji i podjętych działań;
 • powodują u przeciwnika przyjęcie określonych wzorców działania, korzystnych dla własnych sił i działań;
 • zmuszają przeciwnika do utraty mocy bojowej na niewłaściwe lub opóźnione działania.

Powodzenie wojskowych operacji dezinformacyjnych wymaga:

 • skupienia wysiłku – skierowanie zaplanowanych działań MILDEC na przeciwniku w celu  wywołania pożądanego działania (działań) lub braku tego działania;
 • celowości działania – spowodowania, że przeciwnik podejmie konkretne działania lub ich nie podejmie;
 • scentralizowanego planowania i kontroli – operacje powinny być centralnie planowane i kierowane;
 • bezpieczeństwa – czyli przeciwdziałania skierowaniu do przeciwnika rzeczywistych zamiarów użycia sił własnych;
 • terminowości – a więc ostrożności w działaniu i wyczucia czasu stosowania planu operacji dezinformacyjnej;
 • integracji – ścisłej koordynacji działań MILDEC z operacją, którą wspiera.

Marek Pietrzyk

Joint Publication 3–13.4 Military Deception. 26 January 2012, https://jfsc.ndu.edu/Portals/72/Documents/JC2IOS/Additional_Reading/1C3-JP_3-13-4_MILDEC.pdf [dostęp: 21.04.2019]; T. Kacała, Dezinformacja i propaganda w kontekście zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2015, nr 2(24); M. Kubeša, J. Spišák, Status and perspective of military deception, June 2012, https://www.researchgate.net/publication/305995611_STATUS_AND_PERSPECTIVE_OF_MILITARY_DECEPTION [dostęp: 21.04.2019]; E.J. Shaw, Military Deception at the Operational Level War, January 2014, https://www.researchgate.net/publication/264145645_Military_Deception_at_the_Operational_Level_War [dostęp: 21.04.2019]; M. Wrzosek, Dezinformacja jako komponent operacji informacyjnych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2005.