Przejdź do menu Przejdź do treści

Olga Wasiuta

 Olga Wasiuta

profesor zwyczajny, doktor habilitowany, Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa regionalnego i europejskiego oraz wojną hybrydową. Jest autorką lub współautorką ponad 250 publikacji naukowych, m. in. takich monografii jak: Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie (Kraków 2017), Państwo Islamskie ISIS. Nowa twarz ekstremizmu (Warszawa 2018); Media jako instrument wpływu informacyjnego i manipulacji społeczeństwem (Kraków 2019); współredaktor monografii wieloautorskich poświęconych bezpieczeństwu: Współczesne wyzwania bezpieczeństwa europejskiego (Kraków 2016), Współczesne problemy bezpieczeństwa państwa (Stalowa Wola 2017), Wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego (Stalowa Wola 2017); Vademecum bezpieczentswa (Kraków 2018); State Security in the Contemporary World (Kraków 2019); jest autorką licznych artykułów naukowych, między innymi: Russian mass-media manipulation of information in hybrid warfare against Ukraine. „Security Dimensions. International & National Studies” (2016); „Russki mir” jako narzędzie imperialnej polityki Kremla, „Przegląd Geopolityczny” (2017); System ekonomiczny „Państwa Islamskiego”. „Przegląd Geopolityczny” (2017); Polityka wewnętrzna i administracja „Państwa Islamskiego”, „Przegląd Geopolityczny”, (2018); Asymetric and hybrid geopolitical theats.  „European Journal of Geopolitics” (2018). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego; członkiem Komitetu Redakcyjnego oraz przewodniczącą Rady Programowej czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate et Educatione Civili”; zastępca redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Socjologia prawa” (Ukraina, Kijów).