Przejdź do menu Przejdź do treści

Sergiusz Wasiuta

 Sergiusz  Wasiuta

profesor zwyczajny, doktor habilitowany Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Jest autorem ponad 250 prac naukowych w tym 15 monografii, ponad 200 artykułów opublikowanych w czasopismach zagranicznych i krajowych na temat historii stosunków polsko-ukraińskich w XX wieku oraz współczesnych stosunków dwustronnych między Ukrainą a Polską; zajmuje się politycznym i społeczno-ekonomicznym rozwojem Ukrainy w okresie niepodległości; w kręgu zainteresowań naukowych znajdują się również badania nad walka informacyjną, problemy bezpieczeństwa społeczno-informacyjnego i energetycznego w kontekście zagrożeń hybrydowych i cywilizacyjnych; przyczyny i skutki kryzysu ekologicznego oraz jego wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe. Jest autorem lub współautorem m.in. takich monografii: Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie (Kraków 2017), Państwo Islamskie ISIS. Nowa twarz ekstremizmu (Warszawa 2018); Екологічна політика: національні та глобальні реалії. У 4-х томах. (Чернівці 2003-2004) i in.