Przejdź do menu Przejdź do treści

Agnieszka Warchoł

 Agnieszka  Warchoł

politolog i administratywista, doktor w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o polityce, specjalność – polityka bezpieczeństwa. Adiunkt w Katedrze bezpieczeństwa wewnętrznego Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie w Wydziale Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Autorka monografii naukowej pt. Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa u progu XXI wieku (2016), współautorka kilku monografii np. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa (2018) oraz autorka licznych artykułów naukowych dotyczących cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacyjnego państwa, wykorzystania nowych technologii w bezpieczeństwie narodowym oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa w cyberprzestrzeni, t.j.: Terroryści w sieci (2016), Nowe fronty działań politycznych i wojskowych (2017), Cyberwojna – element futurologii czy rzeczywistości? (2018). W październiku 2014 roku jej praca pt. Cyberarmia potrzebna od zaraz została wyróżniona w konkursie na artykuł o tematyce cyberbezpieczeństwa, zorganizowanym w ramach Europejskiego Miesiąca Bezpieczeństwa Cybernetycznego przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową i Fundację Nauki i Wiedzy. W 2014 roku prowadziła szkolenie Przestępstwa komputerowe a wojna w cyberprzestrzeni dla pracowników Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu. Prelegentka na konferencjach krajowych i międzynarodowych.