Przejdź do menu Przejdź do treści

Tomasz Skrzyński

dr hab. nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w  Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wśród jego obecnych zainteresowań naukowych znajdują się: historia wojskowości, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo polityczne i informacyjne. Autor ponad stu publikacji naukowych głównie artykułów (w języku polskim, angielskim, niemieckim i czeskim) oraz rozdziałów w monografiach zbiorowych. Spośród  wydanych w latach 2017-2019 tekstów jego autorstwa można wymienić: In the face of the rising importance of natural gas to the Polish economy Methods of limiting dependence on Russia-controlled supplies („Public Governance” 2019, nr. 1); Port wojenny trzech flotylli rzecznych? Rzecz o portach w Krakowie w latach 1911-1925 (w: Dalekie morza, bliskie rzeki: rzecz o strategii, organizacji i logistyce flot wojennych, red. R. Kochnowski i J. Jastrzębski, Oświęcim 2018);  Między decyzją o budowie Gazociągu Północnego – a uruchomieniem terminalu w Świnoujściu. Znaczenie gazu ziemnego w polityce zagranicznej Polski w latach 2005-2015 (w: Wybrane problemy bezpieczeństwa, red. E. Fogelzang-Adler i E. Sadowska, Kraków 2018, t. 4); Z dziejów Portu Wojennego Modlin 1918-1928 (w: Rola polityki, ekonomii i techniki w działaniach zbrojnych na rzekach, morzach i oceanach, red. R. Kochnowski i J. Jastrzębski, Kraków 2019); Porty wojenne Flotylli Wiślanej 1918-1926 („Res Politicae” 2019, T. XI); Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski odnośnie gazu ziemnego według projektu Polityki energetycznej Polski do 2040 Roku („Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate” 2019, t. 9); Recenzja publikacji: „Polska – Francja – Europa w XX wieku. Szkice z historii Polski, Francji i stosunków polsko-francuskich / Pologne – France – Europe au XXe siècle. Esquisses de l’histoire de la Pologne, de la France et des relations polono-françaises, Kraków 2015 („Gdańskie Studia Międzynarodowe” 2017, t.15, nr 1-2); W Wojskach Kolejowych i na Politechnice: Roman Witkiewicz 1886 – 1941 („Wrocławskie Studia Wschodnie” 2019, t. 23). Uczestniczył z referatami na kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencjach (np. w Paryżu). Członek krakowskiego oddziału Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego. Jest członkiem Rady Naukowej czasopisma naukowego „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate et Educatione Civili”.