Przejdź do menu Przejdź do treści

Edyta Sadowska

doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce w specjalności polityka bezpieczeństwa. Adiunkt w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W kręgu zainteresowań badawczych pozostają kwestie związane z transhumanizmem oraz nowymi technologiami, a w szczególności sztuczną inteligencją, a także rozwój nauk biomedycznych, genetyka i inżynieria genetyczna w kontekście bezpieczeństwa.  Publikowała zarówno w czasopismach polskich, jak i zagranicznych, w języku polskim i francuskim.