Przejdź do menu Przejdź do treści

Przemysław Mazur

 Przemysław Mazur

doktor nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wśród jego zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia: geopolityki, etniczności, nacjonalizmów, współczesnych problemów tożsamościowych, zwłaszcza Łemków, Ukraińców i muzułmanów. Autor lub współautor takich monografii, jak: Odstraszanie militarne w XXI wieku. Polska – NATO – Rosja (Kraków 2017), Społeczeństwo przeciw państwu, państwo przeciw społeczeństwu: bezpieczeństwo ustroju Polski Ludowej na wybranych przykładach z ziemi tarnowskiej (Kraków 2017), Państwo Islamskie ISIS. Nowa twarz ekstremizmu (Warszawa 2018), Współczesna idea narodowa Łemków (Kraków 2019), współredaktor monografii wieloautorskich poświęconych bezpieczeństwu: Współczesne wyzwania bezpieczeństwa europejskiego (Kraków 2016), Współczesne problemy bezpieczeństwa państwa: księga pamiątkowa ku czci Tomasza Jana Biedronia (Stalowa Wola 2017), Wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego: księga pamiątkowa ku czci Jerzego Świecy (Stalowa Wola 2017). Sekretarz redakcji czasopisma naukowego: „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate et Educatione Civili”. Członek polsko-ukraińskiego zespołu badawczego w ramach grantu: Information Warfare as a New Dimension of Geopolitical Rivalization (Інформаційна війна як новий вимір геополітичної ривалізації). Członek Deterrence and Assurance Academic Alliance przy USSTRATCOM.