Przejdź do menu Przejdź do treści

Paweł Łubiński

 Paweł Łubiński

doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe dotyczą problematyki bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa społecznego, bezpieczeństwa ideologicznego, polskiego nacjonalizmu, tożsamości narodowej, ruchu narodowego w Polsce po 1989 roku, współczesnych ruchów społecznych i partii politycznych oraz współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa związanych z rozwojem radykalizmu. Autor lub współautor monografii naukowych takich jak: Różne oblicza politologii. Teoria – Historia – Wizerunek, t. 1 (Olsztyn-Stalowa Wola 2015), Naród, nacjonalizm i ruch narodowy z perspektywy politologicznej (Katowice 2018). Redaktor lub współredaktor takich monografii wieloautorskich jak: Wieloaspektowość badań kluczem do rozwoju nauk o polityce (Kraków 2016), Naród w służbie Kościoła – Kościół w służbie narodu. Więzi, relacje i zależności w XX i XXI wieku (Kraków 2017), Wielowymiarowość kategorii bezpieczeństwa. Wymiar społeczny, t. 1 (Olsztyn-Kraków-Kijów 2018), Wielowymiarowość kategorii bezpieczeństwa. Wymiar prawny, ekonomiczno-społeczny i międzynarodowy (Olsztyn-Kraków-Kijów 2018), Niepodległa Polska. Bezpieczeństwo i polityka w latach 1918-2018 (Kraków 2018), Bezpieczeństwo współczesnego państwa, cz. 1: Wymiar międzynarodowy; cz. 2: Wymiar narodowy (Kraków 2019). Członek European Association for Security, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (oddział w Krakowie) oraz Polskiego Czerwonego Krzyża – Honorowy Dawca Krwi.