Przejdź do menu Przejdź do treści

Paulina Motylińska

 Paulina Motylińska

doktor nauk humanistycznych, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo ze specjalizacją broker informacji, adiunkt w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wśród jej zainteresowań naukowych znajdują się: bezpieczeństwo informacji i ochrona prywatności w Internecie, zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym, kompetencje informacyjne i cyfrowe w społeczeństwie informacyjnym, informacja zdrowotna w Internecie oraz wizualizacja informacji. Autorka artykułów naukowych: m.in. Zajęcia z Technologii informacyjnej – propozycja tematów zajęć opartych na modelu Siedem Filarów Kompetencji Informacyjnych (Edukacja – Technika – Informatyka 2018), Nowe technologie w kształceniu kompetencji informacyjnych (information literacy) przez biblioteki akademickie (współautor A. Pieczka; Bibliotheca Nostra 2018), Kształcenie w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony prywatności w Internecie: oczekiwania studentów (Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate 2018) oraz rozdziałów w monografiach naukowych: m.in. Bezpieczeństwo haseł w Internecie – opinie i zachowania studentów (2017), Zarządzanie bezpieczeństwem informacji jako element kompetencji informacyjnych i cyfrowych (2016), Wybrane zagadnienia wizualizacji w nauce o informacji (2014).