Przejdź do menu Przejdź do treści

Rafał Klepka

 Rafał Klepka

doktor nauk politycznych, adiunkt w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, prowadzi badania nad relacjonowaniem wybranych zjawisk społecznych (głównie politycznych) w mediach, jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół komunikowania politycznego, wpływu mediów na postawy, opinie i zachowania wyborcze, problematyki stronniczości medialnej, manipulacji, propagandy oraz bezpieczeństwa medialnego, autor monografii Medialna walka o dobrą zmianę. Obraz wyborów parlamentarnych w 2015 roku w wybranych mediach, redaktor naukowy tomu Medialne obrazy świata. Wybrane problemy społeczno-polityczne w mediach, współredaktor Vademecum bezpieczeństwa, autor szeregu artykułów naukowych, redaktor naczelny Annales Universitatis Paedeagogicae Cracoviensis „Studia de Securitate”, członek Rady Naukowej czasopisma „Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”.