Przejdź do menu Przejdź do treści

Danuta Kaźmierczak

doktor nauk o bezpieczeństwie, adiunkt w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, obszar badawczy: bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo personalne, edukacja dla bezpieczeństwa,  zarządzanie organizacjami publicznymi; autorka monografii: Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w ujęciu procesowym, (Kraków 2018), współredaktorka monografii State security in the contemporary world, (Kraków 2019),  autorka artykułów: National Security Strategy and Educational Policy for the World Risk Society  (2017),  Human Security – the Main Concern of the 21st Century (2018), Contemporary Determinants of Security Education (2018), Skills and Capabilities in Knowledge Society (2017),Misja i wizja szkolnictwa wyższego a kształcenie kadr dla bezpieczeństwa (2018), Walka informacyjna we współczesnych konfliktach i jej społeczne konsekwencje (2017), Projektowanie programów w bezpieczeństwie (2018), System wartości jednostek i społeczeństw (2018).