Przejdź do menu Przejdź do treści

Izabela Kłak

 Izabela Kłak

absolwentka studiów z bezpieczeństwa narodowego na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Jej zainteresowania koncentrują się wokół nauk politycznych i społecznych, ochrony granicy państwowej oraz służb mundurowych.