Przejdź do menu Przejdź do treści

Rafał Kopeć

 Rafał Kopeć

doktor nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polityki bezpieczeństwa, studiów strategicznych oraz problematyki współczesnych konfliktów zbrojnych i tendencji rozwojowych w zakresie techniki wojskowej. Szczególnymi obszarami dociekań naukowych są strategie nuklearne oraz militaryzacja przestrzeni kosmicznej. Stypendysta National Scholarship Programme of the Slovak Republic, podczas którego realizował program badawczy „Space policy in Central European countries”. Członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Koordynator Deterrence and Assurance Academic Allinace przy amerykańskim Dowództwie Strategicznym (USSTRATCOM) z ramienia Uniwersytetu Pedagogicznego. Autor szeregu artykułów naukowych (m.in. w czasopismach „Space Policy”, „Obrana a Strategie”, „Przegląd Strategiczny”, „Politeja”, „Athenaeum”) oraz monografii Strategie nuklearne w okresie pozimnowojennym (Kraków 2014), Militarne metody zapobiegania proliferacji broni masowego rażenia (Kraków 2015), Odstraszanie militarne w XXI wieku. Polska – NATO – Rosja (Kraków 2017, razem z Przemysławem Mazurem), redaktor monografii Przemysł zbrojeniowy. Tendencje, perspektywy, uwarunkowania, innowacje (Kraków, 2016), współredaktor Vademecum bezpieczeństwa (Kraków, 2018).