Przejdź do menu Przejdź do treści

Klaudia Cenda-Miedzińska

 Klaudia  Cenda-Miedzińska

doktor  nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe Prawa i wolności człowieka, zorganizowane przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i Helsińską Fundację Praw Człowieka. Członek Stowarzyszenia Współpracy Polsko-Afgańskiej HAMKARI. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół bezpieczeństwa pozamilitarnego Afganistanu, bezpieczeństwa społecznego, bezpieczeństwa dzieci i praw człowieka. Uczestniczyła czynnie w kilkudziesięciu międzynarodowych konferencjach, m.in. w Iranie i Libanie. W ramach programu Erasmus kilkakrotnie prezentowała swoje wykłady na europejskich uniwersytetach w Turcji, Włoszech i Grecji. Realizowała granty europejskie m.in.  Nachhaltige Integration: Migranten werden Unternehmer, Sustainable Integration for Afghan Women in the European Labour Market.  Autorka monografii Wpływ konfliktu zbrojnego na bezpieczeństwo dzieci w Islamskiej Republice Afganistanu w latach 2004 – 2014 i licznych artykułów z bezpieczeństwa społecznego w Afganistanie oraz bezpieczeństwa jednostki ludzkiej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo dziecka.