Przejdź do menu Przejdź do treści

Magdalena Bubak

 Magdalena  Bubak

doktorantka na Wydziale Politologii, absolwentka Bezpieczeństwa narodowego oraz Edukacji dla bezpieczeństwa Instytutu Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Do niedawna specjalista w Biurze ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej w Ministerstwie Obrony Narodowej. W kręgu jej zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia związane z edukacją dla bezpieczeństwa, organizacjami proobronnymi, pierwszą pomocą oraz problematyką wojny i wojskowości. Prywatnie druhna w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęble, członek Koła Naukowego Edukacji dla Bezpieczeństwa. Laureatka Akademickich Mistrzostw Pierwszej Pomocy, a także uczestniczka pilotażowego programu „Legia Akademicka”.