Przejdź do menu Przejdź do treści

Małgorzata Bereźnicka

 Małgorzata  Bereźnicka

doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (Uniwersytet Śląski, 2017); profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, kierownik Katedry Edukacji dla Bezpieczeństwa. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, współautorka podręczników szkolnych. Jej zainteresowania naukowe skupiają się głównie wokół pedagogiki społecznej, zwłaszcza wychowania i sfery aksjologicznej, a także patologii społecznych, komunikacji interpersonalnej oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem, przede wszystkim w kontekście zagrożeń wynikających z korzystania przez dzieci i młodzież z internetu, którą to tematykę również porusza w swoich publikacjach. Jej pierwsza książka Wartości kształcenia we współczesnej szkole (2010) zawiera rozważania teoretyczne i analizę programów kształcenia, artykułów prasowych oraz badań uczniów i nauczycieli. W ostatnich latach intensywnie zajmowała się problematyką rodziny, opracowując m.in. kolejne książki: Wychowanie dziecka we współczesnej rodzinie (2014), poświęcona przemianom, funkcji, specyfice i znaczeniu rodziny, oraz Kultura pedagogiczna rodziców w społeczeństwie informacyjnym (2015), w której obok podstaw teoretycznych przedstawiła obszerny opis rezultatów badań własnych. Uczestniczyła czynnie w kilkudziesięciu międzynarodowych konferencjach, a w ramach programu Erasmus kilkakrotnie prezentowała swoje wykłady na europejskich uniwersytetach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii czy Portugalii. Członek krakowskiego oddziału Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, Zespołu Pedagogiki Społecznej KNP PAN oraz ERNAPE-PL (Polish Network About Parents in Education).