Przejdź do menu Przejdź do treści

Wojciech Cendrowski

magister, absolwent studiów na kierunku bezpieczeństwa narodowe na Uniwersytecie Pedagogicznym  im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Obecnie doktorant Wydziału Politologii tego Uniwersytetu. Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół zagadnień związanych z bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwem oraz ich wielopłaszczyznową analizą, łączącą zagadnienia z zakresu prawa, informatyki, bezpieczeństwa i politologii. Autor i współautor artykułów: Cyberwojna i jej znaczenie dla bezpieczństwa NATO w kontekście przypadków i dokumentów strategicznychMedia interpretations of history and modernity how selected Polish media present Polish-Ukrainian relations, Rola i zadania obrony terytorialnej przy tworzeniu bezpieczeństwa narodowego RP. Autor haseł w Vademecum bezpieczeństwa (Kraków, 2018). Uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.