Przejdź do menu Przejdź do treści

Ewelina Włodarczyk

 Ewelina  Włodarczyk

doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, jej zainteresowania naukowe oscylują wokół problematyki edukacji i profilaktyki bezpieczeństwa, bezpieczeństwa w szkole, jakości kształcenia, zarządzania partycypacyjnego bezpieczeństwem, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz bezpieczeństwa zdrowotnego. Autorka ponad 30. artykułów naukowych, współautorka programu nauczania do edukacji dla bezpieczeństwa „Bezpieczniej każdego dnia” dla III etapu edukacyjnego, który opublikowano na portalu wiedzy dla nauczycieli Scholaris, współautorka materiałów dydaktycznych dla nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa, stanowiących obudowę multimedialną do programu nauczania „Bezpieczniej każdego dnia”, zamieszczonych na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji. Koordynator zespołu projektującego kierunek studiów bezpieczeństwo zdrowotne, członek zespołu projektującego na Uniwersytecie Pedagogicznym programy nauczania dla specjalności edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe oraz edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa, konsultant ds. jakości kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo państwa w ramach projektu „UP to the TOP”, uczestniczka projektu badawczego pt.: „Analizy interpretacyjne efektów ewaluacji zewnętrznej szkół i placówek oświatowych województwa małopolskiego na podstawie danych npseo2”, członek Zespołu Edukacji dla Bezpieczeństwa przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, cyklicznie współpracuje z Kuratorium Oświaty w Krakowie przy organizacji i ocenie prac konkursowych w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, w wolnych chwilach działa jako wolontariusz Polskiego Czerwonego Krzyża w Komisji ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.