Przejdź do menu Przejdź do treści

Antonina Szulak

prof., dr hab. nauk politycznych, Kierownik Katedry  Komunikacji Międzynarodowych i Analizy Politycznej Wydziału Stosunków Międzynarodowych Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Lesi Ukrainki. W 2015 r. została dr hab., temat pracy „Polityczno-systemowy wymiar  demokracji informacyjnej”. W latach 2014-2015, 2018-2019 została stypendystą Gabinetu Ministrów Ukrainy (stypendium dla młodych naukowców). Sfera zainteresowań naukowych: „Działalność informacyjna i analityczna w stosunkach międzynarodowych”, „Analiza polityki zagranicznej”, „Rzeczywiste problemy współczesnej analityki politycznej”, „Konsalting polityczny”. Autor ponad 130 publikacji, w tym monografii, monografii zbiorowych i podręczników, prac edukacyjnych i metodologicznych, artykuły w czasopismach fachowych.