Przejdź do menu Przejdź do treści

Justyna Rokitowska

 Justyna Rokitowska

asystent w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, magister pedagogiki, o specjalności edukacja dla bezpieczeństwa i zarzadzanie kryzysowe. Wśród jej zainteresowań naukowych znajdują się: zagadnienia bezpieczeństwa ekologicznego oraz energetycznego, założenia zrównoważonego rozwoju oraz edukacja dla bezpieczeństwa w kontekście przemian politycznych i społecznych. Współautorka monografii: Ekonomiczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa sektora energetycznego w kontekście zrównoważonego rozwoju (Kraków 2019) oraz autorka lub współautorka artykułów naukowych takich jak: Obawy społeczeństwa a bezpieczeństwo elektrowni jądrowych (Kraków 2015) oraz Jakość kształcenia nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa w opinii studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (Kraków 2013). Uczestniczka III Międzynarodowej Konferencji Naukowej -Współczesne Uwarunkowania Bezpieczeństwa Państwa (Kraków 2018) oraz Ogólnopolskich Studenckich Konferencji Naukowych pt. Oblicza Bezpieczeństwa (Kraków 2013 i 2015).