Przejdź do menu Przejdź do treści

Marek Pietrzyk

 Marek  Pietrzyk

doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego. Specjalizuje się w problematyce budowy i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa, w szczególności podsystemu militarnego. Współautor monografii Międzynarodowe, regionalne i lokalne aspekty bezpieczeństwa i Vademecum bezpieczeństwa, redaktor monografii Bezpieczeństwo w nowych czasach, autor artykułów m. in.: Oczekiwania społeczne wobec bezpieczeństwa, Organy władzy w systemie bezpieczeństwa państwa, Siły Zbrojne w systemie bezpieczeństwa RP.