Przejdź do menu Przejdź do treści

Hanna Batorowska

 Hanna Batorowska

doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Informacyjnego i Medialnego. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Organizacji Wiedzy (International Society for Knowledge Organization ISKO) oraz Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej i Polskiego Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych. Wśród jej zainteresowań naukowych znajdują się: zagadnienia kultury informacyjnej, kultury bezpieczeństwa informacyjnego, technologii informacyjnej, ekologii informacji, zarządzania informacją i wiedzą. Autor lub współautor takich monografii jak: Media jako instrument wpływu informacyjnego i manipulacji społeczeństwem (Kraków 2019), Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej. Rozważania o dojrzałości informacyjnej (Warszawa 2013), Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji (Warszawa 2009), Technologia informacyjna w kształceniu ogólnym (Kraków 2002), Wybrane zagadnienia nauki o informacji i technologii informacyjnej (Kraków 2000); współredaktor monografii poświęconych bezpieczeństwu z serii Człowiek w świecie informacji, np.: Bezpieczeństwo informacyjne w dyskursie naukowym (Kraków 2017), Walka informacyjna. Uwarunkowania – Incydenty – Wyzwania (Kraków 2017), Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i praktyka, Tom II (Kraków 2016), Tom I (Kraków 2015) oraz poświęconych information literacy, edukacji, architekturze informacji, historii książki, a także licznych artykułów naukowych, między innymi: Information retrieval suppot: visualization of the information space of a document (Würzburg 2014), Perceived selfefficacy vs. actual level  of training in personal information and knowledge management. A research report  (2016). Autorka ponad 200 publikacji naukowych  czynnie uczestnicząca w ponad 180 międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Organizator cyklu konferencji naukowych „Człowiek w świecie informacji”. Kierownik projektu studiów podyplomowych z Technologii informacyjnej (grant MEN nr 23.3).