Przejdź do menu Przejdź do treści

Wojna informacyjna w internecie

Internet stał się dziś jednym z ważniejszych, a może nawet podstawowych mediów współczesnego świata. Poza przekazywaniem informacji staje się głównym kreatorem rzeczywistości. Internet jest doskonałym miejscem służącym do rozpowszechniania informacji przy jednoczesnym zachowaniu prawie pełnej anonimowości. Ścisłe powiazania tworzące sieć globalną umożliwiają wielokrotne, a wręcz nieograniczone powielanie informacji. Internet i tworząca się sieć powiązań wpłynęły w znaczący sposób na przemiany, które zaszły w społeczeństwie zarówno pod względem relacji międzyludzkich, jak i pod względem wielowektorowych relacji zachodzących na płaszczyźnie ekonomicznej, politycznej, gospodarczej etc.

Współczesny świat zdominowany informacją stającą się coraz częściej orężem w prowadzonych działaniach o charakterze wojennym potrzebuje silnego medium mogącego unieść ciężar informacji i niewielkim kosztem przenieść ją z płaszczyzny lokalnej na płaszczyznę globalną. Internet staje się medium, z którego młodzi ludzie czerpią informacje o świecie i procesach w nim zachodzących. Brak weryfikacji przez czytelnika poznawanych treści może doprowadzić do wejścia w obieg fałszywych informacji, mogących prowadzić do dezinformacji, a zatem jednego z elementów wojny informacyjnej. Koncepcja globalnej wioski wypracowana w myśli McLuhana w 1962 r. dzięki sieci internetowej stała się rzeczywistością. Taki rozwój internetu miał znaczący wpływ na jego użycie w niekonwencjonalnej wojnie informacyjnej.

Dodatkowo niezwykle ważne jest, że działania w sieci nie są zbyt kosztowne, a źródło finansowania może pozostawać w ukryciu. Zgromadzenie wielu osób chociażby w sieci portali społecznościowych ułatwia dostęp do różnego rodzaju często niezweryfikowanej informacji. Sieci społecznościowe są coraz częściej wykorzystywane do przeprowadzania działań wojny informacyjnej i manipulacji internetowej, sieć w niektórych przypadkach staje się współczesnym polem bitwy. Problem potęguje to, że w grę tę może wejść nawet pojedynczy aktor, któremu wystarczą podstawowe umiejętności techniczne i dostęp do internetu i który może nawet spoza granic kraju prowadzić kontrolowaną przez siebie manipulację informacyjną. Ostatnio coraz popularniejsze staje się wykorzystanie deep fake’ów, czyli tworzonych za pomocą sztucznej inteligencji kłamliwych treści, które przez sieć internetową trafiają do odbiorców. Dlatego bez wątpienia należy stwierdzić, że wzrost znaczenia internetu we współczesnym świecie stanowi jeden z elementów współczesnego zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa.

Edyta Sadowska

D. Kaźmierczak, Walka informacyjna we współczesnych konfliktach i jej społeczne konsekwencje, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate et Educatione Civil” 2017, nr 7; K. Liederman, Bezpieczeństwo informacyjne, Warszawa 2012; Walka informacyjna, Uwarunkowania. Incydenty. Wyzwania, H. Batorowska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Kraków 2017; A. Żebrowski, Walka informacyjna w asymetrycznym środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Kraków 2016; A. Żebrowski, Walka informacyjna wsparciem terroryzmu islamskiego, http://geopolityka.net/andrzej-zebrowski-walka-informacyjna-wsparciem-terroryzmu-islamskiego/ [dostęp: 29.04.2019].