Przejdź do menu Przejdź do treści

USSTRATCOM

Amerykańskie Dowództwo Strategiczne (United States Strategic Command). Jest jednym z dziesięciu dowództw odpowiedzialnych za operacje wojskowe. Dowództwo zastąpiło w 1992 r. Strategic Air Command. Jego główna siedziba mieści się w bazie lotniczej Offutt niedaleko Omaha w stanie Nebraska.

Do głównych zadań Dowództwa należą:

  • odstraszanie strategiczne mające na celu zniechęcanie przeciwników do agresji;
  • planowanie odstraszania strategicznego;
  • demonstrowanie siły oraz przygotowywanie gotowości bojowej do natychmiastowej reakcji w razie eskalacji konfliktu;
  • pozyskiwanie najbardziej aktualnych informacji na temat globalnych zagrożeń oraz przekazywanie ich najwyższym organom;
  • opracowywanie nowych technik, koncepcji oraz procedur, by skuteczniej walczyć z konfliktem asymetrycznym;

Dowództwo Strategiczne wykonuje także m.in. operacje w cyberprzestrzeni (walka z wojną informacyjną) oraz operacje w przestrzeni kosmicznej.

Dowódca USSTRATCOM zarządza środowiskiem operacyjnym obejmującym zarówno obszary fizyczne (przestrzeni powietrznej, lądowej, morskiej i kosmicznej), jak i przestrzeni wirtualnej (cyberprzestrzeń). Jednym z zadań jest prowadzenie operacji w cyberprzestrzeni, czyli operacji cybernetycznych (CyberOps, CO). Przez cyberprzestrzeń rozumie się globalną domenę w środowisku informacyjnym składającą się ze współzależnej sieci infrastruktury informatycznej i danych rezydentów (internet, sieci telekomunikacyjne, systemy komputerowe), a także uczestników i kontrolerów. Operacje cybernetyczne to wykorzystanie możliwości cyberprzestrzeni, a ich głównym zadaniem jest osiągnięcie celów w cyberprzestrzeni lub za jej pośrednictwem poprzez manipulację przeciwnikiem lub potencjalnym przeciwnikiem lub zabezpieczenie przed manipulacją. Działania mogą być ukierunkowane na medium (komponent w wymiarze fizycznym) lub samą wiadomość.

W skład USSTRATCOM wchodzi dziewięć osobnych wydziałów: J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8 oraz J10. W walce z wojną informacyjną najważniejszą rolę pełni wydział J3 zajmujący się operacjami informacyjnymi oraz J6–4C Systems, który koordynuje, monitoruje oraz ocenia systemy sieciowe i komunikacyjne. Istotną jednostką jest również powstałe w 1999 r. Wspólne Centrum Operacji Informacyjnych Dowództwa Operacyjnego (U.S. Strategic Command’s Joint Information Operations Center, JIOC). Ma ono za zadanie wpływać na systemy informacyjne przeciwników przy jednoczesnej ochronie systemów własnych, szczególnie w sytuacji konfliktu. Co więcej, zajmuje się planowaniem, koordynowaniem i wykonywaniem operacji informacyjnych. Rozmieszczone na całym świecie zespoły planowania operacji informacyjnych dostarczają wykwalifikowanego wsparcia dla dowódców oraz grup zadaniowych.

Wraz ze wzrostem znaczenia informatyki w armii amerykańskiej w latach 80. i 90. XX w. przywódcy USA podjęli kroki w celu ochrony sieci informatycznych. W 1998 r. utworzono Połączoną Grupę Zadaniową ds. Operacji w Sieci Komputerowej (Joint Task Force for Computer Network Defense) i podporządkowano ją USSPACECOM (The United States Space Command – Dowództwo Kosmiczne USA). W kwietniu 2001 r. misja grupy zadaniowej rozszerzyła się o ataki na sieci komputerowe i tym samy została przemianowana na Połączoną Grupę Zadaniową – Operacji Sieci Komputerowych (Joint Task Force-Computer Network Operations). Grupa zadaniowa stała się częścią USSTRATCOM w październiku 2002 r.; później została przemianowana na: Połączoną Grupę Operacyjną – Globalnych Operacji Sieciowych (Joint Task Force-Global Network Operations, JTF-GNO). W 2004 r. JTF-GNO została przeniesiona do nowej organizacji, która ewoluowała w Połączony Komponent Wykonawczo-Dowodzący – Walki Sieciowej (Joint Functional Component Command – Network Warfare, FCC-NW), zdolność operacyjną uzyskała w styczniu 2005 r.

Po zmasowanym ataku typu DoD w 2008 r. na ponad 2,5 mln komputerów w 3,5 tys. organizacji z 99 krajów sekretarz obrony R. Gates poparł pomysł powstania nowej formacji. 21 maja 2010 r. powołano US Cyber-Command (Dowództwo Operacji Cybernetycznych Stanów Zjednoczonych), które uzyskało pełną zdolność operacyjną 31 października 2010 r. JTF-GNO i JFCC-NW zostały zlikwidowane.

Nowa jednostka – USCYBERCOM – jako samodzielne dowództwo funkcjonuje od 2018 r. Jej główne obowiązki obejmują:

  • planowanie, koordynację, synchronizację i prowadzenie operacji sieci komputerowych;
  • przeprowadzanie pełnych operacji w cyberprzestrzeni przeciwko pojawiającym się cyberatakom;
  • zabezpieczanie sieci, platform i danych oraz ich rozbudowywanie;
  • kontrolowanie, przewidywanie i identyfikowanie zmian technologicznych wśród przeciwników oraz szybsze wykorzystanie nowych technologii;
  • ujednolicenie i sterowanie inteligencją w celu wspierania operacji w cyberprzestrzeni i operacji informacyjnych;
  • współpracę z innymi podmiotami, przekazywanie im informacji o zdolnościach i zagrożeniach w cyberprzestrzeni, w celu skuteczniejszego działania.

Przy USSTRATCOM działa związek uczelni (cywilnych i wojskowych) realizujących projekty badawcze na zlecenie dowództwa (Deterrence and Assurance Academic Alliance, DAAA). Do zadań z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego i technologicznego DAAA należą choćby: rywalizacja technologiczna z Chinami w wyniku strategii forsowanej przez sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Chin X. Jinpinga, by Chiny stały się „supermocarstwem naukowo-technologicznym”. Badania mają na celu śledzenie i estymację rozwoju technologicznego zwłaszcza w dziedzinach podwójnego zastosowania technologii kwantowych, hipersoniki i sztucznej inteligencji (np. wykorzystanie kryptografii kwantowej w celu ochrony komunikacji wojskowej Chin, zastosowanie radarów kwantowych). Analizuje się również zmianę definicji wojny, zwłaszcza w kontekście rosyjskim definiowanej jako „konflikty, które wykraczają poza tradycyjną konstrukcję pokój–wojna”, tzw. działania wojenne „szarej strefy” podważające „tradycyjne poglądy na wojnę”, a tym samym, to, w jaki sposób agresję tę można tradycyjnie rozwiązać. Jedynym polskim członkiem DAAA jest Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Przemysław Mazur, Dominika Trojanowska

Commanders Vision and Intent, February 2018, https://www.stratcom.mil/Portals/8/Documents/Commanders_Vision_and_Intent_Feb_2018.pdf?ver=2018-02-01-053245-113 [dostęp: 25.04.2019]; https://www.cybercom.mil/About/History/ [dostęp: 25.04.2019]; Information Operations http://www.iwar.org.uk/iwar/resources/jtf-cno/jioc.htm [dostęp: 25.04.2019]; Information Operations, 27 November 2012 Incorporating Change 1, 20 November 2014, Joint Publication 3–13; https://www.stratcom.mil [dostęp: 25.04.2019].