Przejdź do menu Przejdź do treści

Integrity Initiative

(Inicjatywa na rzecz Uczciwości) – brytyjski program, partnerstwo kilku niezależnych instytucji kierowanych przez Institute for Statecraft, skupiający się na walce i przeciwdziałaniu propagandzie i dezinformacji ze strony Kremla. Jest to tajna organizacja informacyjna, której członkami są politycy, wojskowi i dziennikarze. Zarządza nią centrum analityczne w Londynie zajmujące się przeciwdziałaniem rosyjskiej propagandzie i wojnie hybrydowej Kremla.

Inicjatywa na rzecz Uczciwości została uruchomiona jesienią 2015 r. przez Institute for Statecraft we współpracy z Wolnym Uniwersytetem w Brukseli jako środek zwalczania fałszywych wiadomości rozpowszechnianych z kont w mediach społecznościowych powiązanych z rosyjskim rządem. Celem było zwrócenie uwagi polityków, decydentów, liderów opinii i innych zainteresowanych stron na zagrożenie dla demokracji, które stwarza Rosja, oraz przeciwdziałanie dezinformacji i innym formom manipulacji stosowanym przez państwa i podmioty subpaństwowe, które próbują ingerować w procesy demokratyczne i zniszczyć zaufanie publiczne do krajowych instytucji politycznych. Wreszcie celem było również dostarczanie wiarygodnych informacji społeczeństwu, m.in. po rosyjsku.

Projekt jest prowadzony przez społeczność dziennikarską, która zajmuje się weryfikacją informacji, propagowaniem wiedzy o mediach wśród społeczeństwa i walką o oddzielenie dziennikarstwa od propagandy. Fachowcy ci weryfikują fakty, redagują informacje, tłumaczą i rozpowszechniają je w różnych językach. Projekt przewiduje stworzenie klastrów ekspertów w różnych dziedzinach, którzy będą śledzili i analizowali przykłady dezinformacji w różnych krajach.

Nazwa domeny IntegrityInitiative.net została zarejestrowana po raz pierwszy 22 czerwca 2015 r. P​rojekt jest prowadzony przez Institute for Statecraft, który jest z kolei finansowany niemal wyłącznie przez rząd Wielkiej Brytanii. Ponadto jest on bezpośrednio połączony z brytyjskim kontrwywiadem i służbą bezpieczeństwa brytyjskiej MI5. Dyrektorem Institute for Statecraft od 2010 r. i założycielem programu „Integrity Initiative” jest C.N. Donnelly. Hasłem przewodnim projektu jest „Obroń demokrację przed dezinformacją”; Integrity Initiative realizuje je, walcząc z rosyjską dezinformacją w całej Europie i Stanach Zjednoczonych. Zarówno instytut, jak i inicjatywa twierdzą, że są niezależnymi organizacjami pozarządowymi. Obie są finansowane przez rząd brytyjski, NATO i innych darczyńców państwowych. Integrity Initiative jest organizacją charytatywną finansowaną przez ministerstwo spraw zagranicznych, armię brytyjską i ministerstwo spraw wewnętrznych.

Institute for Statecraft oraz Integrity Initiative wymieniają swoje trzy najważniejsze cele:

  • stworzenie różnych narodowych grup w rządach, wojsku, mediach i środowiskach akademickich, by koordynować i przeciwdziałać propagandzie Kremla. Przykładem jest wyciszenie głosów prokremlowskich w serbskiej telewizji przez serbską analityczkę polityczną i dyrektorkę Centrum Studiów Euroatlantyckich, Jelenę Milić;
  • poszerzanie wiedzy, wykorzystanie istniejącej wiedzy fachowej, utworzenie sieci ekspertów, podmiotów opiniotwórczych i decydentów politycznych w celu edukowania krajowych grup docelowych w zakresie zagrożenia i pomocy w budowaniu zdolności krajowych w zakresie przeciwdziałania temu zagrożeniu, oświecenie społeczeństwa (przez rządy, ośrodki analityczne, wojsko, mass media) w zakresie sposobów, w jakie Kreml manipuluje i prowadzi wojnę informacyjną i wojnę hybrydową;
  • zwiększenie szybkości reakcji, mobilizowanie sieci do tworzenia popularnych kampanii i niezależnych artykułów informacyjnych, które odkryją antyrosyjską dezinformację.

Postawione cele osiągają one, nie tylko ujawniając i prostując fałszywe treści, ale także tworząc archiwum propagandy, analizując informacje, prowadząc szkolenia z weryfikacji informacji przeznaczone dla różnych grup oraz biorąc udział w tematycznych konferencjach i seminariach.

W kwietniu 2016 r. został uruchomiony nowy czteroletni program strategicznej komunikacji i rozwoju mediów, zatwierdzony przez Narodową Radę Bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, zwany Programem Przeciwdziałania Dezinformacji i Rozwoju Mediów. Program bada wpływ propagandy i dezinformacji na różne państwa – od krajów dawnego Związku Radzieckiego, przez Unię Europejską, po Syrię i Turcję. Zadeklarowanym celem projektu jest informacyjne przeciwdziałanie Federacji Rosyjskiej.

O istnieniu Integrity Initiative świat usłyszał 5 i 29 listopada 2018 r., kiedy hakerzy z grupy Anonymous opublikowali dokumenty projektu, które Wielka Brytania mogła wykorzystać do prowadzenia wojny informacyjnej przeciwko Rosji. Z inicjatywą ściśle współpracowali finansista B. Browder, W. Aszurkow, który jest współpracownikiem A. Nawalnego, i I. Sutiagin – rosyjski specjalista ds. kontroli zbrojeń i broni nuklearnej, skazany w 2004 r. za szpiegostwo na korzyść Wielkiej Brytanii i wymieniony w 2010 r. na szpiegów rosyjskich. Jak wynika z opublikowanych przez hakerów dokumentów, koszty związane z prowadzeniem projektu na rok finansowy, który skończył się 31 marca 2019 r., oceniane są na 1,96 mln funtów szterlingów (2,51 mln dol.). Finansowanie pochodzi za środków NATO, amerykańskiego Departamentu Stanu, niemieckiej społeczności biznesowej, litewskiego ministerstwa obrony, amerykańskiego think-tanku Smith Richardson Foundation i innych instytucji partnerskich.

Z opublikowanych dokumentów wynika również, że projekt już działa we Francji, w Grecji, Niemczech, we Włoszech, na Litwie, w Czarnogórze, Holandii, Norwegii, Serbii i Hiszpanii. Planowane jest otwarcie w najbliższej przyszłości regionalnych biur w Armenii, Austrii, Belgii, Bułgarii, na Cyprze, w Danii, Finlandii, Islandii, Gruzji, Estonii, Kanadzie, Łotwie, na Malcie, w Mołdawii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Republice Czeskiej, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Ukrainie, Stanach Zjednoczonych, na Węgrzech, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.

Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii A. Duncan, odpowiadając na pytania parlamentarzystów o działalności Integrity Initiative w listopadzie 2018 r., wyszczególnił Rosję jako wroga numer jeden brytyjskiego bezpieczeństwa. Wezwał do strategii przeciwwagi wobec Kremla, który dążąc do globalnych wpływów, wykorzystuje wszystkie możliwości – od ekonomicznych, przez nowoczesne zasoby wojskowe, po szeroki wpływ dyplomatyczny i kulturowy na arenie światowej. Najbardziej znaczącym celem Integrity Initiative jest RT (początkowo Russia Today), czołowe źródło odpowiedzialne za dezinformację w Europie Zachodniej, w tym w Wielkiej Brytanii.

Integrity Initiative uczestniczy w skoordynowanej antyrosyjskiej ofensywie w krajach Europy Wschodniej. Ukraina, kraje bałtyckie, Mołdawia i Armenia są uważane za kluczowe obszary współpracy w przeciwdziałaniu rosyjskiej dezinformacji. Jednym z jego najważniejszych partnerów inicjatywy w Ukrainie jest organizacja Stopfake, która została uruchomiona 2 marca 2014 r. i której głównym zadaniem jest walka z nieprawdziwą informacją. Program umożliwia także litewskiemu zespołowi regularne przeprowadzanie szkoleń dla wszystkich chętnych w zaresie metodologii śledzenia i ujawniania rosyjskich wpływów i dezinformacji oraz wymiana praktycznych doświadczeń.

Po opublikowaniu przez grupę Anonymous dokumentów Integrity Initiative – skierowanych przeciwko Rosji jako największemu zagrożeniu dla pokoju na świecie, jako że jest to kraj, który najprawdopodobniej użyje broni jądrowej – organizacja wyczyściła swoją witrynę i zablokowała konto na Twitterze w oczekiwaniu na dochodzenie w sprawie kradzieży danych.

Osoby zaangażowane w projekt „Integrity Initiative” oświadczyły, że część materiałów opublikowanych przez Anonymous, a także baza źródłowa informacji zdeaktualizowały się albo nigdy nie były wykorzystywane – magazynowano je tylko jako potencjalnie przydatne. Wyniki wskazują, że kradzież była częścią kampanii mającej na celu podważenie pracy Inicjatywy na rzecz Uczciwości. Po ataku hakerów uczestnicy projektu utrzymują kontakt ze wszystkimi uczestnikami programu, partnerami międzynarodowymi i władzami krajowymi, ale informacje o poszczególnych projektach w ramach programu nie są publikowane, ponieważ mogłyby zostać wykorzystane do aktywnej próby zakłócenia i osłabienia jego skuteczności.

Olga Wasiuta

Cyber Guerilla, Institute for Statecraft: Integrity Initiative Part 3, 15.12.2018,WilliamBowles.com (dostęp 12.02.2019); M. Elmaazi, M. Blumenthal, The Integrity Initiative and the UK’s Scandalous Information War:The Carefully 18.12.2018, MintPresNews.com (dostęp 16.03.2019); T. Hayward, Integrity: Grasping The Initiative, 15.12.2018, TimHayward.wordpress.com (dostęp 16.03.2019); Integrity Initiative is the Biggest Story of 2018 – But Not Because of Anything It Did, 23.12.2018, RT.com (dostęp 16.03.2019); D. Jamieson, State-Backed Integrity Initiative Confirms Meeting with Herald Journalist for Scotland Briefing, 19.24.2018, CommonSpace.com (dostęp 16.03.2019); Moon of Alabama, The ‘Integrity Initiative’ – A Military Intelligence Operation, Disguised as Charity, to Create The “Russian Threat”,16.12.2018, WilliamBowles.info (dostęp 16.03.2019); T. Scripps,Britain’s Secret Propaganda “Integrity Initiative” Targets Russia, 4.02.2019, WSW.org (dostęp 16.03.2019); TruNews Team, Anonymous Hacktivists Release Secret UK Integrity Initiative Project Docs, 14.12.2018, TruNews.com (dostęp 16.03.2019).