Przejdź do menu Przejdź do treści

Big data

technologia służąca do gromadzenia i analizowania danych o dużych objętościach, pochodzących ze źródeł tradycyjnych i nowo tworzonych, np. mediów społecznościowych, zarówno o określonej, jak i nieokreślonej strukturze. Koncepcję big data z uwagi na jej złożoność należy rozpatrywać w kategoriach inter-, a nawet multidyscyplinarnych, co przyczynia się do wielu trudności definicyjnych. Gartner opiera jej definicję na trzech filarach: objętości (ang. volume), różnorodności (variety) oraz szybkości przetwarzania (velocity), a po dalszych badaniach także zmienności (variability) oraz złożoności (complexity). Mówiąc o objętości, analitycy zwracają uwagę w szczególności na przyrost danych. Tempo przetwarzania zaś wiąże się głównie z szybkim napływem strumieniowym. Różnorodność dotyczy zarówno źródeł danych, jak i ich formy (np. liczbowej, tekstowej, wizualnej). Wreszcie złożoność, ściśle powiązana z różnorodnością, określa różnice występujące w ich uporządkowaniu.

Wzrost ilości i znaczenia danych we współczesnym świecie związany z globalizacją gospodarki, rozwojem internetu oraz nowych technologii, odgrywających znaczącą rolę w urządzeniach związanych z przesyłem i przekazem danych. Ilość danych z dnia na dzień powiększa się tak szybko, że mówi się już o środowisku prawdziwie zrewolucjonizowanym informacją. Analitycy twierdzą, że w ostatnim czasie ich przyrost stanowi 90% przyrostu dotychczasowego. W tej sytuacji dotychczasowe techniki służące do analizy danych stają się niewystarczające (za tą teorią opowiadają się W. Fan i A. Bifet, twierdząc, że aktualnymi ich zbiorami nie da się zarządzać za pomocą dostępnych i używanych dotąd narzędzi). Klasyczny schemat analizy danych staje się zupełnie nieadekwatny, a globalny świat informacji stanowi nowe wyzwanie dla współczesnej technologii i myśli analitycznej.

Big data rozpatrywana jest jako płaszczyzna tworząca szanse dla rozwoju wielu dziedzin związanych z funkcjonowaniem jednostek i społeczeństwa, jak również gospodarki i biznesu, na świecie nauki kończąc. Jest jednocześnie ogromnym wyzwaniem stanowiącym symbol wieku informacji.

Edyta Sadowska

D. Boyd, K. Crawford, Critical Questions for Big Data: Provocations for a Cultural, Technological, and Scholarly Phenomenon, „Information, Communication, & Society” 2012, no. 15 (5); Internet. Publiczne bazy danych i big data, G. Szpor (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014; V. Mayer-Schöberger, K. Cukier, Big data.Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie, tłum. M. Głatki, MT Biznes, Warszawa 2014; T. Protasowicki, J. Stanik, Big Data w analizie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2016, nr 123; M. Tabakow, J. Korczak, B. Franczyk, Big Data. Definicje, wyzwania i technologie informatyczne, „Informatyka Ekonomiczna” 2014, nr 1 (31); J. Woźniczka, Big Data w marketingu. Szanse i zagrożenia, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2018, vol. 6, no. 6.