Przejdź do menu Przejdź do treści

Atak informacyjny

(ang. information attack) – aktywne działanie będące elementem walki informacyjnej, ofensywne działanie informacyjne. W dokumencie „Podstawy wojny informacyjnej” (ang. Cornerstones of Information Warfare) opracowanym przez Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych atak informacyjny definiowany jest wąsko, jako bezpośrednie uszkodzenie (naruszenie) informacji, niepowodujące widocznych zmian w jej fizycznym nośniku. W samej idei ataku informacyjnego informacja traktowana jest zarówno jako odrębna broń, jak i możliwy do obrania cel ataku. Wszelkie narzędzia, technologie i metody informacyjne wykorzystywane podczas ataku informacyjnego, a szerzej podczas wojny informacyjnej, nazywane są bronią informacyjną. Wynikiem ataku informacyjnego jest zakłócenie procesów informacyjnych.

Atak informacyjny może przyjąć formę ataku informatycznego, elektronicznego (walki elektronicznej), ogniowego (niszczenia fizycznego), działań psychologicznych lub dezinformacyjnych. Obejmuje działalność w sferze przetwarzania danych cyfrowych w celu uszkodzenia lub zmodyfikowania konkretnego systemu komputerowego lub sieci komputerowej. Atak informatyczny może spowodować m.in. uniemożliwienie użycia systemu komputerowego lub generowanie fałszywych danych. Atak elektroniczny uwzględnia natomiast atak laserowy lub atak elektromagnetyczny i powoduje zakłócenie działania lub uszkodzenie systemów radioelektronicznych. W ataku ogniowym wykorzystuje się broń fizycznie niszczącą system informacyjny (np. poprzez uszkodzenie stacji przekaźnikowej lub linii komunikacyjnej). Atak psychologiczny polega na przekazywaniu informacji, która ma wywrzeć określony wpływ na percepcję, przetwarzanie informacji i procesy decyzyjne odbiorców. Oddziaływanie informacyjne może być realizowane za pomocą materiałów drukowanych (np. ulotek i prasy), radia, telewizji i internetu. Działania dezinformacyjne dotyczą natomiast wprowadzania przeciwników w błąd co do zamierzeń, planów i działań poprzez rozpowszechnianie fałszywych informacji. Fałszywe informacje mogą być przekazywane ustnie lub pisemnie, rozpowszechniane poprzez fałszywe dokumenty lub przygotowanie działań pozorujących.

W praktycznym ujęciu atak informacyjny może obejmować m.in. manipulację informacją, naruszenia bezpieczeństwa informacji (np. nieautoryzowany dostęp do informacji, niszczenie lub modyfikowanie informacji, wyciek informacji), niszczenie oprogramowania, zablokowanie przepływów informacji. Na skutek ataku informacyjnego może dojść m.in. do uszkodzenia infrastruktury krytycznej państwa, a także zaburzenia funkcjonowania sił zbrojnych, policji i służb specjalnych.

W dokumencie Global Trends: Paradox of Progress opracowanym przez Narodową Radę Wywiadu Stanów Zjednoczonych, uwzględniającym prognozę zmian w formie prowadzenia działań wojennych do 2035 r., uznano, że to właśnie ataki informacyjne (razem ze zdalnymi atakami z wykorzystaniem broni precyzyjnego rażenia i systemami zautomatyzowanymi) zastąpią w przyszłości bezpośrednie starcia zbrojne.

Paulina Motylińska

B. Hutchinson, M. Warren, Information Warfare: Corporate Attack and Defence in a Digital World, Butterworth Heinemann, Oxford 2001 i późn. wyd.; Z. Modrzejewski, Operacje informacyjne, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2015; R. Szpyra, Militarne operacje wojskowe, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2003; United States Air Force, Cornerstones of Information Warfare, [b.m.] 1995; A. Żebrowski, Determinanty walki informacyjnej, [w:] Walka informacyjna. Uwarunkowania – incydenty – wyzwania, H. Batorowska (red.), Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków 2017.