Przejdź do menu Przejdź do treści

Tomasz Wójtowicz

 Tomasz Wójtowicz

politolog, doktor nauk o bezpieczeństwie. Adiunkt w Katedrze Konfliktów Zbrojnych i Społecznych Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Specjalizuje się w problematyce wykorzystania nowych technologii w bezpieczeństwie narodowym, rewolucji w sprawach wojskowych, kulturze strategicznej oraz transformacji Sił Zbrojnych RP. Teksty jego autorstwa ukazywały się na łamach czasopism: „Futures”, „Technology in Society”, „Space Policy”, „War Studies University Sientific Quartery”, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, „Polityka i Społeczeństwo”, „Kultura i Polityka” i innych. Członek redakcji czasopisma naukowego „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate”.