Przejdź do menu Przejdź do treści

Svetlana Havrylyuk

ukończyła doktoranturę z politologii, specjalność – instytuty i procesy polityczne. Pracuje nad tematem pracy doktorskiej „Technologie manipulacyjne we współczesnym procesie politycznym”. Zakres zainteresowań naukowych: badanie roli i miejsca technologii manipulacyjnych we współczesnym procesie politycznym, wykorzystanie technologii manipulacyjnych jako środka oddziaływania, badanie nowoczesnych technologii manipulacyjnych w warunkach rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wyzwania związane z ich wykorzystaniem w dziedzinie bezpieczeństwa oraz rozwój metod ochrony i przeciwdziałania.