Przejdź do menu Przejdź do treści

Julia Anna Gawęcka

 Julia Anna  Gawęcka

doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii), adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Do przedmiotów jej zainteresowań badawczych należą: ochrona ludności i obrona cywilna RP oraz pozostałych państw Unii Europejskiej; zarządzanie kryzysowe RP, międzynarodowe struktury zarządzania kryzysowego; funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – zakres podstawowy i specjalistyczny, bezpieczeństwo społeczne, bezpieczeństwo socjalne i polityka społeczna. Autorka artykułów o tematyce bezpieczeństwa i obronności. Współredaktorka monografii wieloautorskich z zakresu bezpieczeństwa: Wojna hybrydowa na Ukrainie – wnioski i rekomendacje dla Europy i świata (Piotrków Trybunalski 2017), Konflikt hybrydowy na Ukrainie. Aspekty teoretyczne i praktyczne (Piotrków Trybunalski 2017), Współczesna Obrona Cywilna – wyzwania, ryzyko, zagrożenia (Piotrków Trybunalski 2018).