Przejdź do menu Przejdź do treści

Andrzej Czop

 Andrzej  Czop

doktor nauk o bezpieczeństwie, adiunkt w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.  Wśród jego zainteresowań naukowych znajdują się: zagadnienie demonopolizacji i komercjalizacji bezpieczeństwa publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem podniesienia stopnia partycypacji firm ochrony osób i mienia w działaniach na rzecz jego zapewniania. Kolejnym ważnym obszarem badawczym jest diagnoza zagrożeń związanych z terroryzmem islamskim oraz wypracowywanie rozwiązań ukierunkowanych na zwalczanie tego zjawiska. Autor monografii naukowych: Udział firm ochrony osób i mienia w zapewnianiu bezpieczeństwa publicznego w Polsce (Katowice 2014), Wpływ tradycyjnego japońskiego systemu zarządzania bezpieczeństwem na kulturę bezpieczeństwa w Polsce (Kraków 2015). Współredaktor monografii: Realizacja zadań bezpieczeństwa-jakość, prakseologia, praworządność (Kraków 2014), Badanie struktury systemu bezpieczeństwa publicznego w Polsce (Kraków 2017). Autor podręcznika akademickiego System bezpieczeństwa publicznego Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem prywatnego sektora ochrony (Kraków 2016). Autor ponad czterdziestu artykułów naukowych poświęconych tematyce bezpieczeństwa. Kierownik projektów naukowych: Edukacja w bezpieczeństwie; Japońska specyfika administrowania bezpieczeństwem państwa. Od starożytnego Cesarstwa Japonii do okresu szogunatu; Badanie struktury systemu bezpieczeństwa publicznego w Polsce; Ochrona ludności. Wybrane zagadnienia.